Forstöðumaður afleysingastarf - Erluás

Forstöðumaður afleysingastarf - Erluás

 
 

Forstöðumaður óskast í afleysingarstarf á heimili fatlaðs fólks

Leitað er að metnaðarfullum og áhugasömum einstaklingi í tímabundið starf forstöðumanns á heimili fatlaðs fólks í Erluás í Hafnarfirði. Um er að ræða 100% starf. Áhersla er lögð á að íbúum líði vel í þægilegu og öruggu umhverfi heimilisins. Einstaklingsmiðuð aðstoð með áherslu á valdeflingu og sjálfstætt líf.

 

Ábyrgðarsvið:

 • Faglegt starf og þjónusta við íbúa.
 • Daglegur rekstur heimilisins, stjórnun og starfsmannamál.
 • Innkaup fyrir heimilið.
 • Fjármál og eftirliti með þeim.
 • Einkafjármunir íbúa og heimilssjóður, samkæmt umboði.
 • Gerð áætlana fyrir heimilið s.s. rekstrar- og fjárhagsáætlunar.
 • Meðferð gagna og upplýsinga.
 • Að þjónusta og starfsemi sé í samræmi við lög, reglugerðir, samning sameinuðu þjóðanna, stefnur og samþykkta verkferla.

 

Hæfniskröfur:

 • Þroskaþjálfamenntun og starfsleyfi sem þroskaþjálfi eða önnur sambærileg háskólamenntun sem nýtist í starfi.
 • Reynsla af starfi með fötluðu fólki, a.m.k. 5 ára starfsreynsla æskileg.
 • Master eða viðamikil reynsla af stjórnun.
 • Reynsla af skipulagi starfs á sviði þroskaþjálfunar æskileg.
 • Leiðtogafærni.
 • Mjög góð samskipta- og samstarfshæfni.
 • Frumkvæði, sjálfstæði og skipulagshæfileikar.
 • Geta til að aðlagast breyttum aðstæðum.
 • Þjónustulund, góð framkoma og snyrtimennska.
 • Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku er kostur.
 • Góð tölvukunnátta.
 • Geta til að vinna undir álagi.
 • Þekking á lögum sem snúa að málaflokknum.

 

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.

 • Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um starfið.

 

Upplýsingar um starfið:

 • Nánari upplýsingar um starfið eru veittar af Hrönn Hilmarsdóttur, netfang: hronnhilmars@hafnarfjordur.is
 • Sótt er um starfið rafrænt á heimasíðu Hafnarfjarðarbæjar undir laus störf. Með umsókn skal skila upplýsingum um nám og starfsferil.

 

Umsóknarfrestur er til og með 11. janúar 2019.